Sign In

FB palosuojaverhous​​​​​


Palon leviäminen ulkona

Ympäristöön lentävät kipinät, kekäleet ja hiillokset ovat suuri ongelma - ne aiheuttavat yli 50 %
ulkona syttyvistä tulipaloista.
Aikaisemmin ajateltiin, että lämpösäteily on rakennuksesta toiseen leviävän tulipalon suurin syy.
Nykyään tiedetään, että paloja levittävät myös ilman mukana kulkeutuvat kuumat hiukkaset.
Ilmavirtojen mukana liikkuvat kuumat hiukkaset sytyttävät tulipaloja osuessaan palaviin materiaaleihin
tai palokaasuihin.
Ulkopalojen suurin onglema on se, kun lentelevät kipinät ja tuuli osuvat samaan paikkaan yhtäaikaa.
Tällöin tuli saattaa helposti levitä rakenteiden tuuletusrajoken ja aukkojen kautta koko rakennukseen.
Tällaisissa olosuhteissa tulipalo saattaa levitä erittäin helposti hyinkin laajalle alueelle ja sääoloista
riippuen sen leviämistä voi olla hyvinkin vaikea ennakoida.
Maastopaloissa kipinät ja kekäleet liikkuvat tulimassa edellä. Erittäin vaikeissa olosuhteissa jopa
kilometrien päässä itse liekkimerestä.
Viime vuosina maastopalot ovat yleistyneet Pohjoismaissa.


​Tavoitteemme on rakennuksen ulkoverhouksen kaikkien rakojen ja aukkojen passiivinen palosuojaus ja palon leviämisen estäminen rakennuksen ulkoisen palosuojaver​houksen avulla.


Palosuojaverhous


Palosuojaverhouksen tarkoitus on suojata rakenteet ulkopuolisilta uhilta. Palosuojaverhous jaetaan seuraaviin osiin: katot, räystäät, päätyseinät, ulkoseintä, ikkunat ja ovet.
Palosuojaverhous ei liity rakennuksen ulkoverhoukseen, joka koostuu useammasta kerroksesta (ulkoverhoilu, tuuletusraot, eristyslevyt, sisäverhoilu jne.).

Palosuojaverhous vahvistaa rakenteen, paloturvallisuuden kannalta, heikot kohdat kuten: perustuksen ja ulkoseinien tuuletusraot ja -aukot, ulkoverhoilun takana olevat tuuleturaot, räystään tuuletusraot ja -aukot, yläpohjan tuuletusraot (lentävien kipinöiden kannalta katto on rakenteen haavoittuvin osa) sekä ovet ja ikkunat.

Oikein palosuojaverhottuna, rakennuksen julkisivu voi viivästyttää palon leviämistä 30 - 60 minuuttia - palon sattuessa tämä aika saattaa olla ratkaiseva.

FB palosuoja venttiilit merkittävästi estävät kipinöiden pääsyn rakenteisiin palon aikana - normaalitilanteessa ne takaavat rakenteiden riittävän tuuletuksen.Tulipalo tuuletusraoissa


Tuli etenee onkalossa nopeasti, 2–8 m/sek. Tuuletusraossa tuli voi edetä 5–10 kertaa nopeammin kuin ulkoverhoilun ulkopuolella. Tämä johtuu kuuman ja kylmän ilman tiheyserosta, joka saa kuuman ilman nousemaan raossa, joka on ylä- ja alapäästä avoin. Siksi, vaikka itse tuuletusraon materiaali olisi palamatonta, niin palokaasut syttyvät palamaan raon yläpäässä, kun ne pääsevät kosketuksiin ilman kanssa.
Tulipalo tuuletusraossa on vaikea havaita, ja myös sen sammuttaminen on ongelmallista
 

Rakenteen heikot kohdat

Katto ja räystäs

Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi kattorakenteiden tuuletus on välttämätöntä. Palon sattuessa, kattorakenteiden tuuletusaukot muodostavat liekeille ja palokaasuille erinomaisen leviämisreitin. 

Julkisivun tuuletusraot

Ulkoverhoilun takana olevan tuuletusraon tarkoitus on ​suojata ulkoverhoilua sään rasitukselta ja mekaanisilta vaurioilta​ - ulkoverhoilun ulkoinen rakenne suojaa sateelta ja tiheä sisäkerros toimii tuulensuojana. Ulkoverhoilu toimii palosuojaverhouksen osana, ulkoverhoilun paksuus määrää sen antaman palosuojan keston.​ Ulkoverhoilun takana oleva tuuletusrako jätetään yleisesti avoimeksi, jolloin palon leviäminen tuuletusrakoa pitkin on ​on erittäin helppoa ja nopeaa.​ Tuuletusrakojen ulko- ja sisäpintojen on oltava paloluokituksen mukaisia, mutta se ei estä tulen leviämistä tyhjässä tuuletusraossa rakenteen yläpäähän, josta palon leviäminen esim. ​kattorakenteisiin on erittäin mahdollista. FB onteloventtiili estää palon leviämisen tuuletusraossa.


​FB onteloventtiili asennettuna ulkoverhoilun takana olevaan tuuletusrakoon. 


Securo Firebreather (FB)​ ​-tekniikka ​

Securo FB -palosulkuventtiilit ovat markkinoiden ainoa välittömästi aktivoituva palosulku. Palon sattuessa se sulkee tuuletusraot ja -aukot heti ensimmäisellä sekunnilla ja estää ​​tulen ja kipinöiden etenemisen rakenteessa heti palon alkuvaiheessa. Normaalitilanteessa FB-venttiilit eivät kuitenkaan heikennä rakenteen tuuletusta millään tavalla.​​

Ainutlaatuisuuden salaisuus on paisuvan intumescent-massaliuskan ja teräsverkon patentoitu yhdistelmä. Intumescent-massa tukkii tuuletusraon nopeasti teräsverkon keräämän lämmön ansiosta ja itse teräsverkon rakenne takaa sen, että tuli ja kipinät eivät pääse teräsverkon läpi ennen palosulun täydellistä sulkeutumista.​ Erikseen käytettyinä teräsverkko ja intumescent-liuska eivät anna tarvittavaa, paloluokituksen mukaista suojaa.


FB-tekniikka on täysin passiivinen​​. FB-venttiileissä ei ole huoltoa tarvitsevia liikkuvia osia, johtoja tai antureita.


Passiivinen palosuojaus

​Palon sattuessa, passiivinen palosuojaus on rakenteen vakauden ja eheyden kannalta olennainen osa.​ Passiivisen palosuojauksen pääajatus on että rakenteen materiaalit ja osat on valittu niin, että ne estävät tulen leviämisen rakenteessa. Palosuojan passiivisuus tarkoittaa sitä, että se aktivoituu vasta palon sattuessa.

Paloluokitus 

Kaikilla FB Firebreather-tuotteilla on sertifioitu EI-luokitus.

E = Tiiviys
I = Eristävyys
Tiiviys (E) – Aika, jonka rakennusosan tiiviys liekkejä tai kuumia kaasuja vastaan säilyy palotilanteessa.
Eristävyys (I) – Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nousuun (yleensä 140 ⁰C, paikoitellen enintään 180 ⁰C).

Firebreather-palosulkutuotteet pysäyttävät liekkien, kipinöiden ja lämpösäteilyn etenemisen tuuletusraoissa välittömästi.

 ​